Το Άγιο Όρος για το θέμα της Μακεδονίας

Ανακοίνωσις της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους, περί του θέματος της συμφωνίας των Πρεσπών.

Διαμοίραση