Προσκύνημα εν σιγή… και Ευχαριστία στο Όρος των Προσευχών