Το Πρόσφορο και οι ανάγλυφοι συμβολισμοί της σφραγίδας.