Ο Οικ. Πατριάρχης εγκαινίασε την έκθεση αγιογραφίας της Ι.Μ. Ξενοφώντος (Φωτο).