Καλύβες

Μοναστικά οικοδομήματα μικρότερα σε μέγεθος των κελιών με ενσωματωμένο ναΐδριο, χωρίς εδαφική έκταση

Οι μοναστικές καλύβες, όπως οι σκήτες και τα κελιά αποτελούν και αυτές μοναστικά ιδρύματα, που ανήκουν σε κυρίαρχη Mονή ή Μοναστήρι. Οι μοναστικές καλύβες είναι και αυτές οικοδομήματα μικρότερα σε μέγεθος των κελιών που επίσης φέρουν ενσωματωμένο ναΐδριο, στα οποία όμως σε αντίθεση με τα κελιά δεν έχει παραχωρηθεί από την κυρίαρχη Μονή εδαφική έκταση. Οι μοναχοί σ΄ αυτά τα μοναστικά ιδρύματα ζουν κατά ολιγάριθμες ομάδες, όπως και στα κελιά, ασχολούμενοι κυρίως με διάφορες τέχνες και εργόχειρα. Είναι δυνατόν πολλές καλύβες μαζί να δίνουν την εντύπωση μικρού οικισμού πλην όμως δεν διατηρούν καμία μεταξύ τους οργανωτική σχέση. Οι περισσότερες μοναστικές καλύβες στην Ελλάδα βρίσκονται στο Άγιο Όρος και συγκεκριμένα στη νοτιοδυτική άκρη της Αθωνικής χερσονήσου και συγκεκριμένα στις περιοχές: Μικρή Αγία Άννα, Κατουνάκια και Άγιο Βασίλειο.