Ησυχαστήρια

Συνήθως βρίσκονται κυρίως σε απόκρημνα μέρη σε απομακρυσμένες και ερημικές περιοχές

Τα Ησυχαστήρια είναι ένας χώρος, που χαρακτηρίζεται γενικά μοναστικό ίδρυμα και υπάγεται σε κυρίαρχη Μονή η Μοναστήρι. Εκτός από την ονομασία Ησυχαστήριο χρησιμοποιούνται επίσης και οι ονομασίες Ασκητήριο, ή Ασκηταριό, ή Ερημητήριο. Τα Ησυχαστήρια συνήθως έχουν απλή μορφή και μοιάζουν περισσότερο με καλύβες ή διαρρυθμισμένες σπηλιές στις οποίες διαμένουν μοναχοί που επιθυμούν αυστηρότερη άσκηση (ασκητεύοντες), τελείως ανεμπόδιστα και μακριά από οποιαδήποτε κοσμική πρόκληση. Οι μοναχοί που διαμένουν σε αυτά καλούνται ασκητές. Η τροφοδοσία τους γίνεται περίπου μία φορά την εβδομάδα από την κυρίαρχη Μονή.

Τα ησυχαστήρια συνήθως βρίσκονται σε απομακρυσμένες και ερημικές περιοχές κυρίως σε απόκρημνα μέρη, που χαρακτηρίζονται και ως «αετοφωλιές». Δημιουργούνται από ασκητές – αναχωρητές, για να καλύψουν κατά την κρίση τους τις ελαχιστοποιημένες ανάγκες τους, με την ευλογία της κυρίαρχης μονής και του πνευματικού καθοδηγητή του μοναχού. Η πρόσβαση στις περιοχές αυτές είναι ιδιαίτερα δύσβατη και γίνεται με δυσκολία από στενά μονοπάτια και απότομες πλαγιές.  Στο Άγιο Όρος υπάρχουν τα περισσότερα ησυχαστήρια και χαρακτηρίζονται ως οικισμοί, όπως ο περίφημος οικισμός Καρούλια, που βρίσκεται στο δρόμο μετά τη Σκήτη της Αγίας Άννας προς τη Μονή Μεγίστης Λαύρας, πάνω σε μια απόκρημνη περιοχή.