Γέρων Θεόκλητος Διονυσιάτης, το καύχημα του Αγίου Όρους