Γέρων Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, ένας υμνωδός από τον Άθωνα.