Γέρων Χριστόδουλος: «Η ανακαίνιση της Εικόνας συντελείται μόνον μέσα στο Μυστήριο της Εκκλησίας»