Εορτάζει η Ιερά Μονή Χιλιανδαρίου τον Κτήτορά της.