Ανακοίνωση Ι.Μ. Εσφιγμένου για την καταδίκη των καταληψιών κτηρίων της Μονής