Η κατάληψη και το ζήτημα της Ι.Μ. Εσφιγμένου

Η πραγματικότητα για την υποτιθέμενη δίωξη των καταληψιών της Μονής Εσφιγμένου.

Διαμοίραση