Κυριακή της Τυρινής – Ι.Μ. Βατοπαιδίου.

Ύμνοι από τους πατέρες Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, την Κυριακή της Τυρινής.

Διαμοίραση
Γέρων Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, ένας υμνωδός από τον Άθωνα.

"Η υμνογραφία, η πνευματική αυτή εργασία, είναι ένωση της ψυχής μετά του Θεού"

Διαμοίραση