Το Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας στο Άγιον Όρος

Προσκυνηματική εκδρομή στα πλαίσια του προγράμματος που διοργανώνει το Σχολείο.

Διαμοίραση
Η διάσταση του τριημέρου στο Άγιον Όρος.

Στο Άγιο Όρος όμως το τριήμερο έχει άλλες διαστάσεις και άλλες έννοιες.

Διαμοίραση