Γέρων Ιωακείμ:”Το πνευματικό Τριώδιο”(βίντεο)

Από τις σημαντικότερες ομιλίες του γέροντα Ιωακείμ από τη Σκήτη του Προφήτη Ηλία

Διαμοίραση
Ο γέροντας Θεόκλητος Διονυσιάτης με Αμερικανούς (βίντεο)

Συμβουλές, νουθεσίες και προτροπές από τον φωτισμένο γέροντα στους επισκέπτες.

Διαμοίραση