Το Πρόσφορο και οι ανάγλυφοι συμβολισμοί της σφραγίδας.

Ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Ορθόδοξης Χριστιανικής λειτουργικής ζωής.

Διαμοίραση