“Άξιόν Εστιν ως αληθώς”. Δευτέρα του Πάσχα στο Πρωτάτο