Ακτοπλοϊκή Σύνδεση

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση με το Άγιον Όρος, το ζωντανό μνημείο ανεκτίμητης πολιτισμικής αξίας, γίνεται με δύο ναυτικές εταιρείες, τις Αγιορείτικες Γραμμές και τη Μικροάθως, οι οποίες πραγματοποιούν καθημερινά δρομολόγια από την Ουρανούπολη και την Ιερισσό.

Πληροφορίες για τα δρομολόγια των εταιρειών καθώς επίσης και πληροφορίες επικοινωνίας με αυτές μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Μικροάθως

Η ναυτική εταιρεία Μικροάθως, εδρεύει στη Νέα Ρόδα Χαλκιδικής και εκτελεί καθημερινά δρομολόγια προς το Άγιο Όρος με τα πλοία της από την Ουρανούπολη.

Αγιορείτικες Γραμμές

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αγιορείτικες Γραμμές έχει έδρα την Ουρανούπολη της Χαλκιδικής και εκτελεί καθημερινά δρομολόγια με τα πλοία της από Ουρανούπολη και Ιερισσό.