Άγιος Πορφύριος: “Το ευαγγέλιο έχει θησαυρούς και λύει όλα τα προβλήματα”.