Άγιος Πορφύριος. Το απόλυτο πρότυπο μετάνοιας και ταπείνωσης.