Άγιος Πορφύριος: “..στη γυναίκα σου ποτέ δεν θα μιλήσεις για νηστεία..”