Άγιος Νικόλαος, επίσκοπος Αχρίδος και Ζίτσης (5 Μαρτίου)